PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring 

Inleiding

Ik respecteer de privacy van mensen die persoonsgegevens aan mijverstrekken. De persoonsgegevens die je verstrekt zal ik beveiligen en vertrouwelijk behandelen. Ik houd mij aan de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG), de Telecommunicatie-wet en andere privacyregels.

In deze privacyverklaring informeer ik je over de doelen waarvoor ik jouw persoonsgegevens gebruik. Ik zal de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Verder leg ik je uit op welke wijze ik jouw persoonsgegevens gebruiken en welke bewaartermijnen ik hanteer.

Welke persoonsgegevens verwerk ik van je en met welk doel?

Ik verwerk die persoonsgegevens die ik nodig hebben voor jouw deelname aan een evenement. In veel gevallen vraag ik dan de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van de deelnemer, geslacht, geboortedatum, titel, functie, naam van een bedrijf en bankgegevens (als dat voor betaling of zekerheid nodig is). Deze persoonsgegevens heb ik nodig voor het aanbieden, leveren en factureren van mijn diensten voor een evenement.

Ik zal jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij zij dat verplicht is op grond van de wet of een rechterlijk bevel of in geval van een ander vitaal belang van jouw kant. Bij dat laatste kan je denken aan gezondheidsgegevens als je tijdens een evenement onwel wordt.

Om de overeenkomst uit te voeren heb ik deze persoonsgegevens nodig, om jouw deelname aan een evenement, overnachting in een hotel of cateringwensen en de facturering mogelijk te maken. Daarnaast heb ik een belang bij deze gegevens om specifieke wensen te beantwoorden.

Ik bewaar deze persoonsgegegevens totdat de overeenkomst met je is uitgevoerd en tot 7 jaar daarna mede omdat de belastingdienst dat van mij verwacht.

Ik werk met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus jouw persoonsgegevens krijgen. Zij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van het evenement en om je op maat te informeren. Als partners buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd vraag ik altijd jouw toestemming voordat zij jouw persoonsgegevens krijgen.

Internetsites van derden

Op mijn websites vind je links naar andere websites. Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing. Dit geldt ook voor de social-media buttons die op mijn website staan. Deze websites kunnen een ander privacybeleid hebben waarop ik geen invloed heb. Deze privacyverklaring geldt alleen voor persoonsgegevens die je aan mij (persoonlijk of via de website) verstrekt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het kenbaar maken van jouw gegevens.

Ik gebruik de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals hierboven omschreven. Je bankgegevens die je hebt verstrekt kan ik voor de uitvoering van de betaling aan derden verstrekken. Deze derde is als verwerker tevens verplicht om zich aan de privacyregels te houden hetgeen wij schriftelijk hebben vastgelegd.

Contactformulier

Met het contactformulier kan je mij vragen stellen. Door het contactformulier te gebruiken, geef je mij toestemming om je te benaderen voor het maken van een afspraak of om je gerichte informatie te sturen.

Je hebt de mogelijkheid om je te abonneren op onze nieuwsbrief. Hiervoor gebruiken ik jouw telefoonnummer, e-mailadres, naam.

 

Ik heb een gerechtvaardigd belang bij het bewaren van deze gegevens om je te bereiken. Ik bewaar deze persoonsgegegevens totdat ik zeker weet dat jouw vragen beantwoord zijn en daarna tot zes maanden voor de eventuele follow up van een gesprek.

 

Gevoelige informatie

Ik zal eventuele bijzondere persoonsgegevens (gezondheid, ras, etc.), indien mogelijk, verwijderen uit de vragen, klachten of andere zaken.

 

Ik verzamel geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over jouw gezondheid (of andere bijzondere persoonsgegevens) tenzij dat nodig is voor de uitvoering van een evenement en dan alleen met jouw toestemming.

 

Cookies

Op mijn website maak ik gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op jouw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als je mijn website bezoekt.

De cookies op mijn website gebruik ik vooral om mijn website beter te laten functioneren. Waar ik je op mijn website om jouw gegevens vraag, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat je je ergens voor aanmeldt. Deze gegevens gebruik ik alleen daarom en wordt niet gedeeld met derden.

Het gaat om de volgende gegevens: de browser die wordt gebruikt, het tijdstip en de duur van jouw bezoek; welke pagina’s bezocht zijn en foutmeldingen. Je kan deze cookies zelf verwijderen door binnen de instellingen van jouw computer de browser-geschiedenis te wissen.

 

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens 

 

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens ik van je heb, kan je altijd contact met mij opnemen. Je hebt de volgende rechten:

  1. een uitleg krijgen over de persoonsgegevens die we verwerken en wat we daarmee doen;

  2. de inzage in jouw persoonsgegevens;

  3. het corrigeren van terechte fouten;

  4. het verwijderen van verouderde gegevens;

  5. het intrekken van toestemming;

  6. bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;

  7. het overdragen van jouw gegevens naar een derde;

Als je vindt dat ik je niet op de juiste manier help, dan hebt je het recht om een klacht in te dienen bij de onderstaande contactpersoon of de Autoriteit Persoonsgegevens.